خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خرید اشتراک چکیدا

دسترسی نامحدود به خلاصه‌ی بهترین کتاب‌های دنیا
اشتراک ۱ ماهه
۵۰,۰۰۰تومان
انتخاب و ادامه
اشتراک ۳ ماهه
۱۴ ٪
۱۵۰,۰۰۰تومان ۱۲۹,۰۰۰ تومان
انتخاب و ادامه
اشتراک ۱۲ ماهه
۴۲ ٪
۶۰۰,۰۰۰تومان ۳۴۹,۰۰۰ تومان
انتخاب و ادامه
حذف کد