خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خرید اشتراک چکیدا

دسترسی نامحدود به خلاصه‌ی بهترین کتاب‌های دنیا
اشتراک ۱ ماهه
۲۱ ٪
۴۹,۰۰۰تومان ۳۹,۰۰۰ تومان
انتخاب و ادامه
اشتراک ۶ ماهه
۵ ٪
۲۹۴,۰۰۰تومان ۲۷۹,۰۰۰ تومان
انتخاب و ادامه
اشتراک ۱۲ ماهه
۴۱ ٪
۵۸۸,۰۰۰تومان ۳۴۹,۰۰۰ تومان
انتخاب و ادامه
حذف کد