خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خرید اشتراک چکیدا

دسترسی نامحدود به خلاصه‌ی بهترین کتاب‌های دنیا
اشتراک ۱ ماهه
۲۹,۰۰۰تومان
انتخاب و ادامه
اشتراک ۳ ماهه
۹ ٪
۸۷,۰۰۰تومان ۷۹,۰۰۰ تومان
انتخاب و ادامه
اشتراک ۱۲ ماهه
۳۱ ٪
۳۴۸,۰۰۰تومان ۲۳۹,۰۰۰ تومان
انتخاب و ادامه
حذف کد