خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب قدرت بی قدرتان

داستان حکومتی که بر پایه‌های دروغ بنا شده
۳۳ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا حنیف صادقی
عالی
chekida | چکیدا صابر کلانتری
عالی
chekida | چکیدا حنیفه رییسی
کتاب مفید و قابل تاملی بود.
خلاصه کتاب قدرت بی قدرتان اثر واتسلاو هاول در چکیدا
خلاصه کتاب
قدرت بی قدرتان
داستان حکومتی که بر پایه‌های دروغ بنا شده واتسلاو هاول
۳۳ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا حنیف صادقی
عالی
chekida | چکیدا صابر کلانتری
عالی
chekida | چکیدا حنیفه رییسی
کتاب مفید و قابل تاملی بود.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم