خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب ثروتمندترین مرد بابل

چطور اقتصاد باستان در دنیای امروز کاربرد داره؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا سلی حضر
یسری مطالب تو کتاب اصلی بود که اینجا ذکر نشده بود
chekida | چکیدا فهام گوهري
ممنون
chekida | چکیدا ابراهیم اچ کا
ok خوب
خلاصه کتاب ثروتمندترین مرد بابل / خلاصه کتاب های اقتصادی و مالی
خلاصه کتاب
ثروتمندترین مرد بابل
چطور اقتصاد باستان در دنیای امروز کاربرد داره؟ جورج کلاسون
۲۶ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا سلی حضر
یسری مطالب تو کتاب اصلی بود که اینجا ذکر نشده بود
chekida | چکیدا فهام گوهري
ممنون
chekida | چکیدا ابراهیم اچ کا
ok خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم