خلاصه کتاب ثروتمندترین مرد بابل

چطور اقتصاد باستان در دنیای امروز کاربرد داره؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا هادی لاهوتی
عالی
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
عالیی
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
عالیی👋
خلاصه کتاب ثروتمندترین مرد بابل / خلاصه کتاب های اقتصادی و مالی
خلاصه کتاب
ثروتمندترین مرد بابل
چطور اقتصاد باستان در دنیای امروز کاربرد داره؟ جورج کلاسون
۲۶ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا هادی لاهوتی
عالی
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
عالیی
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
عالیی👋
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم