خلاصه کتاب جادوی بزرگ

راز زندگی خلاقانه به‌دور از ترس‌های زندگی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا یوسف پویان
کتاب با دیالوگی دوستانه با اانگیزه و انرژی دادن بهت می گه پاشو همینطور که داری با کار و کسب و روزمرگی هات گذران زندگی می کنی به الهام و ندای درونی ات هم توجه کن درباره آنچه که تو را خلاق و خارق العاده می کنه نترس پیش برو کامیاب میشی
خلاصه کتاب جادوی بزرگ الیزابت گیلبرت / جملات کتاب جادوی بزرگ
خلاصه کتاب جادوی بزرگ الیزابت گیلبرت / جملات کتاب جادوی بزرگ
خلاصه کتاب
جادوی بزرگ
راز زندگی خلاقانه به‌دور از ترس‌های زندگی الیزابت گیلبرت
۱۲ دقیقه
۷ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا یوسف پویان
کتاب با دیالوگی دوستانه با اانگیزه و انرژی دادن بهت می گه پاشو همینطور که داری با کار و کسب و روزمرگی هات گذران زندگی می کنی به الهام و ندای درونی ات هم توجه کن درباره آنچه که تو را خلاق و خارق العاده می کنه نترس پیش برو کامیاب میشی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم