خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب این است بازاریابی

تا زمانی که دیده‌شدن رو یاد نگیری، دیده نمی‌شی
۱۳ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب این است بازاریابی / کتاب های بازاریابی / کتاب های محتوا
خلاصه کتاب این است بازاریابی / کتاب های بازاریابی / کتاب های محتوا
خلاصه کتاب
این است بازاریابی
تا زمانی که دیده‌شدن رو یاد نگیری، دیده نمی‌شی ست گودین
۱۳ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم