خلاصه کتاب این است بازاریابی

تا زمانی که دیده‌شدن رو یاد نگیری، دیده نمی‌شی
۱۳ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب این است بازاریابی / کتاب های بازاریابی / کتاب های محتوا
خلاصه کتاب این است بازاریابی / کتاب های بازاریابی / کتاب های محتوا
خلاصه کتاب
این است بازاریابی
تا زمانی که دیده‌شدن رو یاد نگیری، دیده نمی‌شی ست گودین
۱۳ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم