خلاصه کتاب قلاب

چطور محصولاتی عادت‌ساز و اعتیادآور بسازیم؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا hanieh khoshdel
خیلی خیلی مفید بود من کپی رایترم و خیلی دید خوبی بهم داد که بهتر بتونم یه قلاب جذاب داشته باشم برای محصولاتی که براشون تولید محتوا میکنم
chekida | چکیدا علی مزینی
خوب بود، البته من کتاب فیزیکی رو خونده بودم و این فایل صوتی برای یادآوری خوب بود
chekida | چکیدا هدیه رضانیا
خوب بود ممنون ولی تا مرحله عمل خیلی تجربه باید کسب کرد ساده نیست
خلاصه کتاب قلاب / خلاصه کتاب قلاب شده / کتاب برای طراحی محصول
خلاصه کتاب
قلاب
چطور محصولاتی عادت‌ساز و اعتیادآور بسازیم؟ نیر ایال
۳۷ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا hanieh khoshdel
خیلی خیلی مفید بود من کپی رایترم و خیلی دید خوبی بهم داد که بهتر بتونم یه قلاب جذاب داشته باشم برای محصولاتی که براشون تولید محتوا میکنم
chekida | چکیدا علی مزینی
خوب بود، البته من کتاب فیزیکی رو خونده بودم و این فایل صوتی برای یادآوری خوب بود
chekida | چکیدا هدیه رضانیا
خوب بود ممنون ولی تا مرحله عمل خیلی تجربه باید کسب کرد ساده نیست
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم