خلاصه کتاب قلاب

چطور محصولاتی عادت‌ساز و اعتیادآور بسازیم؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا گندم اسایش
عالییی
chekida | چکیدا مهناز سرداری
عالی بود ممنون
chekida | چکیدا حمید کاشانی
جالب بود
خلاصه کتاب قلاب / خلاصه کتاب قلاب شده / کتاب برای طراحی محصول
خلاصه کتاب
قلاب
چطور محصولاتی عادت‌ساز و اعتیادآور بسازیم؟ نیر ایال
۳۷ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا گندم اسایش
عالییی
chekida | چکیدا مهناز سرداری
عالی بود ممنون
chekida | چکیدا حمید کاشانی
جالب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم