خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب قلاب

چطور محصولاتی عادت‌ساز و اعتیادآور بسازیم؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب قلاب / خلاصه کتاب قلاب شده / کتاب برای طراحی محصول
خلاصه کتاب
قلاب
چطور محصولاتی عادت‌ساز و اعتیادآور بسازیم؟ نیر ایال
۳۷ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم