خلاصه کتاب چشمک

تأثیرِ فاجعه‌بارِ قضاوت‌های سطحی در کار و زندگی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد مهدی رحیمی
کتاب عالی بود خیلی تاثیر گذار بود
chekida | چکیدا hadi razzaghi
عاليه
chekida | چکیدا فائزه بابایی
گلدول نویسنده فوق العاده ای هستن
خلاصه کتاب چشمک اثر مالکوم گلدول در چکیدا
خلاصه کتاب
چشمک
تأثیرِ فاجعه‌بارِ قضاوت‌های سطحی در کار و زندگی مالکوم گلدول
۲۳ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد مهدی رحیمی
کتاب عالی بود خیلی تاثیر گذار بود
chekida | چکیدا hadi razzaghi
عاليه
chekida | چکیدا فائزه بابایی
گلدول نویسنده فوق العاده ای هستن
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم