خلاصه کتاب چشمک

تأثیرِ فاجعه‌بارِ قضاوت‌های سطحی در کار و زندگی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد جواد حسنی
بد نبود ممنون هرکسی با خوندن این قبیل کتاب‌ها با توجه به نوع تجربیات و نگرش فکری برداشت متفاوتی از متن کتاب داره من فکر میکنم یه مقدار برداشت شما شخصی بوده و به نظرم ضعف این نوع خلاصه کردن می تونه باش بازم تشکر در هر صورت کار ارزشمندی بود
chekida | چکیدا لیلا زمانی
سلام ممنون از تیم چکیدا کتاب عالی بود نظر دوستان رو خوندم و فکر کنم منظور داشتن تعادل بود گاهی منطقی و گاهی هم غریزی باشه و این خیلی خوبه ..و وقتی کتابهای بیشتری مطالعه کنیم بهتر خلاصه ها رو درک میکنیم آرزوی موفقیت برای همه عزیزان
chekida | چکیدا الهام علیمحمدیان
خوب الان من متوجه نشدم که تصمیمات سریع از نظر این کتاب خوبه یا بده،در ظاهر میگه بده،اما داره میگه خوب یه جاهایی همخوبه.خوب چطور میشه تشخیص داد.این خیلی مهمه
خلاصه کتاب چشمک اثر مالکوم گلدول در چکیدا
خلاصه کتاب
چشمک
تأثیرِ فاجعه‌بارِ قضاوت‌های سطحی در کار و زندگی مالکوم گلدول
۲۳ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد جواد حسنی
بد نبود ممنون هرکسی با خوندن این قبیل کتاب‌ها با توجه به نوع تجربیات و نگرش فکری برداشت متفاوتی از متن کتاب داره من فکر میکنم یه مقدار برداشت شما شخصی بوده و به نظرم ضعف این نوع خلاصه کردن می تونه باش بازم تشکر در هر صورت کار ارزشمندی بود
chekida | چکیدا لیلا زمانی
سلام ممنون از تیم چکیدا کتاب عالی بود نظر دوستان رو خوندم و فکر کنم منظور داشتن تعادل بود گاهی منطقی و گاهی هم غریزی باشه و این خیلی خوبه ..و وقتی کتابهای بیشتری مطالعه کنیم بهتر خلاصه ها رو درک میکنیم آرزوی موفقیت برای همه عزیزان
chekida | چکیدا الهام علیمحمدیان
خوب الان من متوجه نشدم که تصمیمات سریع از نظر این کتاب خوبه یا بده،در ظاهر میگه بده،اما داره میگه خوب یه جاهایی همخوبه.خوب چطور میشه تشخیص داد.این خیلی مهمه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم