خلاصه کتاب چشمک

تأثیرِ فاجعه‌بارِ قضاوت‌های سطحی در کار و زندگی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد جواد حسنی
بد نبود ممنون هرکسی با خوندن این قبیل کتاب‌ها با توجه به نوع تجربیات و نگرش فکری برداشت متفاوتی از متن کتاب داره من فکر میکنم یه مقدار برداشت شما شخصی بوده و به نظرم ضعف این نوع خلاصه کردن می تونه باش بازم تشکر در هر صورت کار ارزشمندی بود
chekida | چکیدا الهام علیمحمدیان
خوب الان من متوجه نشدم که تصمیمات سریع از نظر این کتاب خوبه یا بده،در ظاهر میگه بده،اما داره میگه خوب یه جاهایی همخوبه.خوب چطور میشه تشخیص داد.این خیلی مهمه
chekida | چکیدا بابک عبداله بدیعی
سلام . کاش در مورد طرز فکر مالکوم گلدول هم صحبت میکردید . چون نظرات ایشون هیچ گونه سند علمی نداره هرچند طرفداران زیادی داره اما این طرز فکر بسیار خطرناکه
خلاصه کتاب چشمک اثر مالکوم گلدول در چکیدا
خلاصه کتاب
چشمک
تأثیرِ فاجعه‌بارِ قضاوت‌های سطحی در کار و زندگی مالکوم گلدول
۲۳ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد جواد حسنی
بد نبود ممنون هرکسی با خوندن این قبیل کتاب‌ها با توجه به نوع تجربیات و نگرش فکری برداشت متفاوتی از متن کتاب داره من فکر میکنم یه مقدار برداشت شما شخصی بوده و به نظرم ضعف این نوع خلاصه کردن می تونه باش بازم تشکر در هر صورت کار ارزشمندی بود
chekida | چکیدا الهام علیمحمدیان
خوب الان من متوجه نشدم که تصمیمات سریع از نظر این کتاب خوبه یا بده،در ظاهر میگه بده،اما داره میگه خوب یه جاهایی همخوبه.خوب چطور میشه تشخیص داد.این خیلی مهمه
chekida | چکیدا بابک عبداله بدیعی
سلام . کاش در مورد طرز فکر مالکوم گلدول هم صحبت میکردید . چون نظرات ایشون هیچ گونه سند علمی نداره هرچند طرفداران زیادی داره اما این طرز فکر بسیار خطرناکه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم