خلاصه کتاب همه‌ی بازاریاب‌ها دروغگو هستند

قدرتِ داستان در جلب توجه مخاطب
۱۱ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا علیرضا آذین
محتوای غنی داشت
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
عالی بود
chekida | چکیدا ایوب قادری
جالب بود
خلاصه کتاب تمام بازاریابها دروغگو هستند / کتاب های بازاریابی / کتاب های محتوا / خلاصه کتاب همه ی بازاریابها دروغگو هستند
خلاصه کتاب تمام بازاریابها دروغگو هستند / کتاب های بازاریابی / کتاب های محتوا / خلاصه کتاب همه ی بازاریابها دروغگو هستند
خلاصه کتاب
همه‌ی بازاریاب‌ها دروغگو هستند
قدرتِ داستان در جلب توجه مخاطب ست گودین
۱۱ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا علیرضا آذین
محتوای غنی داشت
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
عالی بود
chekida | چکیدا ایوب قادری
جالب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم