خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد

سقوط امپراطوری عثمانی و شکل‌گیری خاورمیانه‌ی جدید
۱۹ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب صلحی که همه صلح ها را بر باد داد / کتاب برای تاریخ خاورمیانه
خلاصه کتاب صلحی که همه صلح ها را بر باد داد / کتاب برای تاریخ خاورمیانه
خلاصه کتاب
صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد
سقوط امپراطوری عثمانی و شکل‌گیری خاورمیانه‌ی جدید دیوید فرامکین
۱۹ دقیقه
۱۴ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم