خلاصه کتاب صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد

سقوط امپراطوری عثمانی و شکل‌گیری خاورمیانه‌ی جدید
۱۹ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا حامد فیاض
اصل این کتاب حتما ارزش خوندن رو داره، ۸۲۰ صفحه رو نمیشه تو ۱۴ صفحه خلاصه کرد، این خلاصه بیشتر در حد مقدمه و آشنایی بود، ولی همین هم خیلی خوب بود.
خلاصه کتاب صلحی که همه صلح ها را بر باد داد / کتاب برای تاریخ خاورمیانه
خلاصه کتاب صلحی که همه صلح ها را بر باد داد / کتاب برای تاریخ خاورمیانه
خلاصه کتاب
صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد
سقوط امپراطوری عثمانی و شکل‌گیری خاورمیانه‌ی جدید دیوید فرامکین
۱۹ دقیقه
۱۴ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا حامد فیاض
اصل این کتاب حتما ارزش خوندن رو داره، ۸۲۰ صفحه رو نمیشه تو ۱۴ صفحه خلاصه کرد، این خلاصه بیشتر در حد مقدمه و آشنایی بود، ولی همین هم خیلی خوب بود.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم