خلاصه کتاب از خوب به عالی

چرا یک‌سری از شرکت‌ها جهش‌های عجیب می‌کنن؟
۱۳ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
خوب بود
خلاصه کتاب از خوب به عالی / چکیده کتاب از خوب به عالی / خلاصه کتاب مدیریت و فرهنگ سازمانی
خلاصه کتاب از خوب به عالی / چکیده کتاب از خوب به عالی / خلاصه کتاب مدیریت و فرهنگ سازمانی
خلاصه کتاب
از خوب به عالی
چرا یک‌سری از شرکت‌ها جهش‌های عجیب می‌کنن؟ جیم کالینز
۱۳ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم