خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب از خوب به عالی

چرا یک‌سری از شرکت‌ها جهش‌های عجیب می‌کنن؟
۱۳ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
خوب بود
خلاصه کتاب از خوب به عالی / چکیده کتاب از خوب به عالی / خلاصه کتاب مدیریت و فرهنگ سازمانی
خلاصه کتاب از خوب به عالی / چکیده کتاب از خوب به عالی / خلاصه کتاب مدیریت و فرهنگ سازمانی
خلاصه کتاب
از خوب به عالی
چرا یک‌سری از شرکت‌ها جهش‌های عجیب می‌کنن؟ جیم کالینز
۱۳ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم