خلاصه کتاب تجارت مرگ

کارتل‌های مواد مخدر چطور مدیریت می‌شن؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا محمد فخراحمد
من چند نکته جالب در مورد کسب و کار‌خودم، همچنین ساختار ناقص حکومت‌ها پیدا کردم
chekida | چکیدا ZahrA Mohamadi
تشکر از سایتتون♡ خسته نباشید 💓💓🌸
chekida | چکیدا سعید فرزامی
جالب بود
خلاصه کتاب تجارت مرگ / ترجمه کتاب narconomics /
خلاصه کتاب تجارت مرگ / ترجمه کتاب narconomics /
خلاصه کتاب
تجارت مرگ
کارتل‌های مواد مخدر چطور مدیریت می‌شن؟ تام وین رایت
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا محمد فخراحمد
من چند نکته جالب در مورد کسب و کار‌خودم، همچنین ساختار ناقص حکومت‌ها پیدا کردم
chekida | چکیدا ZahrA Mohamadi
تشکر از سایتتون♡ خسته نباشید 💓💓🌸
chekida | چکیدا سعید فرزامی
جالب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم