خلاصه کتاب افسانه سیزیف

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
۲۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا امیر اسماعیلی
نظر کامو اینه که پوچی آزادی رو به ما عطا می کنه و کمک می کنه از زندگی لذت ببریم.لذت ذاتا نمی تونه هدف زندگی باشه.لذت محصول جانبی یه فرآینده.در هر صورت انسان تو زندگی رنج می کشه و تحمل رنج نیاز به معناداره.زندگی لذت نیست.با مفهوم کتاب مخالفم
chekida | چکیدا dark chocolate
بیش از اندازه خلاصه بود .در خلاصه نویسی انتظار میره از جملات موجود در کتاب هم استفاده بشه ،از بهترین جملات نویسنده در کتاب. نه فقط کلی گویی که اسمشو گذاشت خلاصه . روی سایت ها گوگل کنیم ، خلاصه ی بهتری وجود داره که در همین تایم میشد خوند
chekida | چکیدا Heloo Helooagain
عالی بود. مفید و مختصر یه دیدگاه متفاوت در مورد هدف و غایت زندگی رو مطرح می کرد. صدای گوینده هم از بابت انرژی و سرعت روایت بسیار خوب بود. مرسی چکیدا
سوالات متداول

در زمان یونان باستان سیزیف پادشاهی بود که خدایان رو با اعمالش عصبانی و خشمشون رو برانگیخته می‌کرد، درنهایت محکوم به این شد که تخته سنگی رو از کوهی بالا ببره. وقتی سنگ رو به بالای کوه برد، سنگ قل خورد و از کوه پایین افتاد و سیزیف تا ابد به این تکرار محکوم بود. چیزی که این کار رو برای سیزیف عذاب‌آور می‌کنه، آگاهی اون به بیهودگی این‌کاره؛ نه تلاشی که برای بالابردن سنگ از کوه لازمه. پس میشه گفت که سیزیف شاهد و قربانی تکرار کسل‌کننده‌ی زندگی یکنواخته و تو گرداب نا‌‌آرامی و عدم شوروشوق کشیده میشه. 

خلاصه کتاب افسانه سیزیف چکیده‌ی صفر تا صد این کتاب رو برات روایت می‌کنه. کتاب افسانه‌ی سیزیف می‌خواد این رو بگه که دنیا تمام پوچی هست و قبول این واقعیت باعث میشه تا لذت بیشتری از زندگی ببری.

خلاصه کتاب افسانه سیزیف / جملات افسانه سیزیف
خلاصه کتاب
افسانه سیزیف
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ آلبر کامو
۲۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا امیر اسماعیلی
نظر کامو اینه که پوچی آزادی رو به ما عطا می کنه و کمک می کنه از زندگی لذت ببریم.لذت ذاتا نمی تونه هدف زندگی باشه.لذت محصول جانبی یه فرآینده.در هر صورت انسان تو زندگی رنج می کشه و تحمل رنج نیاز به معناداره.زندگی لذت نیست.با مفهوم کتاب مخالفم
chekida | چکیدا dark chocolate
بیش از اندازه خلاصه بود .در خلاصه نویسی انتظار میره از جملات موجود در کتاب هم استفاده بشه ،از بهترین جملات نویسنده در کتاب. نه فقط کلی گویی که اسمشو گذاشت خلاصه . روی سایت ها گوگل کنیم ، خلاصه ی بهتری وجود داره که در همین تایم میشد خوند
chekida | چکیدا Heloo Helooagain
عالی بود. مفید و مختصر یه دیدگاه متفاوت در مورد هدف و غایت زندگی رو مطرح می کرد. صدای گوینده هم از بابت انرژی و سرعت روایت بسیار خوب بود. مرسی چکیدا
سوالات متداول

در زمان یونان باستان سیزیف پادشاهی بود که خدایان رو با اعمالش عصبانی و خشمشون رو برانگیخته می‌کرد، درنهایت محکوم به این شد که تخته سنگی رو از کوهی بالا ببره. وقتی سنگ رو به بالای کوه برد، سنگ قل خورد و از کوه پایین افتاد و سیزیف تا ابد به این تکرار محکوم بود. چیزی که این کار رو برای سیزیف عذاب‌آور می‌کنه، آگاهی اون به بیهودگی این‌کاره؛ نه تلاشی که برای بالابردن سنگ از کوه لازمه. پس میشه گفت که سیزیف شاهد و قربانی تکرار کسل‌کننده‌ی زندگی یکنواخته و تو گرداب نا‌‌آرامی و عدم شوروشوق کشیده میشه. 

خلاصه کتاب افسانه سیزیف چکیده‌ی صفر تا صد این کتاب رو برات روایت می‌کنه. کتاب افسانه‌ی سیزیف می‌خواد این رو بگه که دنیا تمام پوچی هست و قبول این واقعیت باعث میشه تا لذت بیشتری از زندگی ببری.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم