خلاصه کتاب‌های فلسفی

خلاصه کتاب پنج حلقه از میاموتو موساشی
خلاصه کتاب پنج حلقه درس‌های زندگی از یه سامورایی میاموتو موساشی
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب قلب آموزه های بودا از تیک نات هان در چکیدا / ترجمه کتاب The Heart of The Buddha's Teachings
خلاصه کتاب قلب آموزه‌های بودا درد اجتناب‌ناپذیره اما رنج یه انتخابه تیک نات هان
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب یافتن معنا در دنیای ناقص اثر ایدو لاندو در چکیدا
خلاصه کتاب یافتن معنا در دنیای ناقص این همه رنج در زندگی برای چیه؟ ایدو لاندو
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب تاملات مارکوس اورلیوس / خلاصه کتاب تاملات اثر مارکوس اورلیوس
خلاصه کتاب تاملات مارکوس اورلیوس تفکرات فیلسوفی که پادشاه روم بود مارکوس اورلیوس
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب حکمت یکی شدن با جهان از آلن واتس / ترجمه فارسی The Book
خلاصه کتاب حکمت یکی شدن با جهان در باب تابویی که نمی‌ذاره خودت رو بشناسی آلن واتس
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا
خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا رسیدن به معنای زندگی از دل هولوکاست ویکتور فرانکل
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب افکارتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند از وین دایر
خلاصه کتاب افکارتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند تحول زندگی با استفاده از فلسفه تائو وین دایر
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب گزیده سخنان کنفوسیوس / کتاب آنالکت ها از کنفوسیوس
خلاصه کتاب گزیده سخنان کنفوسیوس شرافت و فضیلت از زبان یکی‌از بزرگترین حکیمان چینی کنفوسیوس
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب تاریخ فلسفه ویل دورانت / ترجمه کتاب Story of Philisophy
خلاصه کتاب تاریخ فلسفه با دیدگاه بزرگترین فلاسفه‌ی تاریخ آشنا شو ویل دورانت
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب طریقت ذن از آلن واتس در چکیدا
خلاصه کتاب طریقت ذن تاریخچه و اصول فلسفه‌ی شرقیِ ذن آلن واتس
توضیحات بیشتر