خلاصه کتاب مغالطه های پرکاربرد

ترفندهای کثیف برای برنده‌شدن در بحث‌ها
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۶
chekida | چکیدا میلاد علی نژاد
صرفا یه حرفو که می خوایم بهتون یاد بدیم که سفسطه یا مغلطه روتشخیص بدید برای بهتر فهمیدن از اول تا آخر کتاب تکرار میشد شاید خلاصش اینجوری بود ولی حداقل این حسن وخوبی رو داشت که فهمیدم خود این کتابم صرفا یه مغالطه بوده
chekida | چکیدا محمد عظیمی
کاش در کتاب مقداری هم در رابطه با انواع مغلطه و سرفصل‌هاش صحبت می‌شد در این کتاب احساس کردم فقط یک سری جمله به نحوه‌های مختلف داره تکرار می‌شه
chekida | چکیدا روح ا... موسوی
خلاصه قابل فهم بود ولی ای کاش نمونه های بیشتری رو در خلاصه قرار می‌دادید.با تشکر از تیم چکیدا
خلاصه کتاب مغالطه های پرکاربرد
خلاصه کتاب
مغالطه های پرکاربرد
ترفندهای کثیف برای برنده‌شدن در بحث‌ها ریچارد پل , لیندا الدر
۲۸ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۶
chekida | چکیدا میلاد علی نژاد
صرفا یه حرفو که می خوایم بهتون یاد بدیم که سفسطه یا مغلطه روتشخیص بدید برای بهتر فهمیدن از اول تا آخر کتاب تکرار میشد شاید خلاصش اینجوری بود ولی حداقل این حسن وخوبی رو داشت که فهمیدم خود این کتابم صرفا یه مغالطه بوده
chekida | چکیدا محمد عظیمی
کاش در کتاب مقداری هم در رابطه با انواع مغلطه و سرفصل‌هاش صحبت می‌شد در این کتاب احساس کردم فقط یک سری جمله به نحوه‌های مختلف داره تکرار می‌شه
chekida | چکیدا روح ا... موسوی
خلاصه قابل فهم بود ولی ای کاش نمونه های بیشتری رو در خلاصه قرار می‌دادید.با تشکر از تیم چکیدا
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم