خلاصه کتاب پایان عصر بازاریابی

هویت‌بخشی به برند در عصر شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی
۱۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا مهدی عباسی
نکات خوبی توش نوشته بود؛ بدرد یه نگاه کوتاه برای افرادی که میخوان توی فضای مجازی حرفه ای باشند می‌خورد...
خلاصه کتاب پایان عصر بازاریابی / کتاب های بازاریابی / کتاب های مارکتینگ زبان اصلی / کتاب های محتوا
خلاصه کتاب پایان عصر بازاریابی / کتاب های بازاریابی / کتاب های مارکتینگ زبان اصلی / کتاب های محتوا
خلاصه کتاب
پایان عصر بازاریابی
هویت‌بخشی به برند در عصر شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی کارلوس گیل
۱۲ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا مهدی عباسی
نکات خوبی توش نوشته بود؛ بدرد یه نگاه کوتاه برای افرادی که میخوان توی فضای مجازی حرفه ای باشند می‌خورد...
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم