خلاصه کتاب هستی و نیستی

کتاب مقدس اگزیستانسیالیسم
۲۰ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا اسماعیل عسگ
خوبه ولی نسبت به یالوم و کتابباش زیاد حرفی ندارم مرگ معنی آزادی تنهایی رپ یالوم کامل میگه
chekida | چکیدا logos logos
انتظارم بیشتر از این چند جمله بود خوبه کتابش و نخریدم
chekida | چکیدا عادا موسوی
خیلی خاص و نزدیک به ذهنیتی که دارم داشت ممنون
خلاصه کتاب هستی و نیستی سارتر
خلاصه کتاب
هستی و نیستی
کتاب مقدس اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر
۲۰ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا اسماعیل عسگ
خوبه ولی نسبت به یالوم و کتابباش زیاد حرفی ندارم مرگ معنی آزادی تنهایی رپ یالوم کامل میگه
chekida | چکیدا logos logos
انتظارم بیشتر از این چند جمله بود خوبه کتابش و نخریدم
chekida | چکیدا عادا موسوی
خیلی خاص و نزدیک به ذهنیتی که دارم داشت ممنون
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم