خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا

رسیدن به معنای زندگی از دل هولوکاست
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا سعید رضوانی
عالی
chekida | چکیدا ث م ن م ش ا ی
عالی
chekida | چکیدا behzad asadi
مهمترین سوال زندگی... فلسفه خلقت من یا رسالت فردی یا معنای زندگی من چیست؟؟؟؟؟ بسیار عالی بود ولی با خلاصه زیاد موافق نیستم چرا که کتاب اصلی با دلایل و مثالهای زیاد یک مفهوم رو بهتر و کاملتر در مغز بارگذاری میکنه ولی برای زندگی امروز خوبه
خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا / جملات کتاب انسان در جستجوی معنا
خلاصه کتاب
انسان در جستجوی معنا
رسیدن به معنای زندگی از دل هولوکاست ویکتور فرانکل
۲۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا سعید رضوانی
عالی
chekida | چکیدا ث م ن م ش ا ی
عالی
chekida | چکیدا behzad asadi
مهمترین سوال زندگی... فلسفه خلقت من یا رسالت فردی یا معنای زندگی من چیست؟؟؟؟؟ بسیار عالی بود ولی با خلاصه زیاد موافق نیستم چرا که کتاب اصلی با دلایل و مثالهای زیاد یک مفهوم رو بهتر و کاملتر در مغز بارگذاری میکنه ولی برای زندگی امروز خوبه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم