خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا

رسیدن به معنای زندگی از دل هولوکاست
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا وحید علیمحمدی ثانی
الان یکی از مهترین معناهای زندگیم خود شناسی و شنیدن این کتاب های صوتی بی نظیره که حالم رو خوب میکنه و به زندگیم معنا میده و شدیدا باهاتون عشق میکنم امیدوارم شما هم به معنای زندگیتون در هر شرایطی پی ببرید،از پروردگار براتون بهترینا رو میخوام
chekida | چکیدا zabihullah safari
من این حرف هارا از عمق جان می فهمم خودم تجربه این زندان و مفهوم امید به دنیایی بیرون را خوب می می کنم. ممنونم از زحمات شما نکته ای که من را تشویق به گوش دادن به این متن از کتاب انسان در جستجوی معنا کرد، یکی از هم اتاقی هایم در زندان بود.
chekida | چکیدا behzad asadi
مهمترین سوال زندگی... فلسفه خلقت من یا رسالت فردی یا معنای زندگی من چیست؟؟؟؟؟ بسیار عالی بود ولی با خلاصه زیاد موافق نیستم چرا که کتاب اصلی با دلایل و مثالهای زیاد یک مفهوم رو بهتر و کاملتر در مغز بارگذاری میکنه ولی برای زندگی امروز خوبه
خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا
خلاصه کتاب
انسان در جستجوی معنا
رسیدن به معنای زندگی از دل هولوکاست ویکتور فرانکل
۲۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا وحید علیمحمدی ثانی
الان یکی از مهترین معناهای زندگیم خود شناسی و شنیدن این کتاب های صوتی بی نظیره که حالم رو خوب میکنه و به زندگیم معنا میده و شدیدا باهاتون عشق میکنم امیدوارم شما هم به معنای زندگیتون در هر شرایطی پی ببرید،از پروردگار براتون بهترینا رو میخوام
chekida | چکیدا zabihullah safari
من این حرف هارا از عمق جان می فهمم خودم تجربه این زندان و مفهوم امید به دنیایی بیرون را خوب می می کنم. ممنونم از زحمات شما نکته ای که من را تشویق به گوش دادن به این متن از کتاب انسان در جستجوی معنا کرد، یکی از هم اتاقی هایم در زندان بود.
chekida | چکیدا behzad asadi
مهمترین سوال زندگی... فلسفه خلقت من یا رسالت فردی یا معنای زندگی من چیست؟؟؟؟؟ بسیار عالی بود ولی با خلاصه زیاد موافق نیستم چرا که کتاب اصلی با دلایل و مثالهای زیاد یک مفهوم رو بهتر و کاملتر در مغز بارگذاری میکنه ولی برای زندگی امروز خوبه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم