خلاصه کتاب داروینیسم دیجیتال

قانون بقا برای کسب‌و‌کارها در عصر دیجیتال
۱۱ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب داروینیسم دیجیتال / کتاب با موضوع فناوری / کتاب با موضوع آینده / کتاب مناسب استارتاپ / ترجمه کتاب Digital Darwinism
خلاصه کتاب داروینیسم دیجیتال / کتاب با موضوع فناوری / کتاب با موضوع آینده / کتاب مناسب استارتاپ / ترجمه کتاب Digital Darwinism
خلاصه کتاب
داروینیسم دیجیتال
قانون بقا برای کسب‌و‌کارها در عصر دیجیتال تام گودوین
۱۱ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم