خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب با چرا شروع کنید

چطور رهبرهای عالی با قدرت «چرایی» الهام‌بخش دیگران می‌شن؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا Raha Rahimi
عالی
chekida | چکیدا سافو یعقوبی
باعث جهت دهی به ذهنم شد.عالی
chekida | چکیدا بی نام و نشان
جذاب بود
خلاصه کتاب با چرا شروع کنید / ترجمه کتاب start with why / کتاب های سایمون سینک / کتاب های رهبری کسب و کار
خلاصه کتاب با چرا شروع کنید / ترجمه کتاب start with why / کتاب های سایمون سینک / کتاب های رهبری کسب و کار
خلاصه کتاب
با چرا شروع کنید
چطور رهبرهای عالی با قدرت «چرایی» الهام‌بخش دیگران می‌شن؟ سایمون سینک
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا Raha Rahimi
عالی
chekida | چکیدا سافو یعقوبی
باعث جهت دهی به ذهنم شد.عالی
chekida | چکیدا بی نام و نشان
جذاب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم