خلاصه کتاب با چرا شروع کنید

چطور رهبرهای عالی با قدرت «چرایی» الهام‌بخش دیگران می‌شن؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا زینب السادات سیدکریمی
عالی بود ممنون چکیدا دوست داشتنی❤
chekida | چکیدا سافو یعقوبی
باعث جهت دهی به ذهنم شد.عالی
chekida | چکیدا ایمانه کرمی
دیدم رو عوض کرد👍🏼
خلاصه کتاب با چرا شروع کنید / ترجمه کتاب start with why / کتاب های سایمون سینک / کتاب های رهبری کسب و کار
خلاصه کتاب با چرا شروع کنید / ترجمه کتاب start with why / کتاب های سایمون سینک / کتاب های رهبری کسب و کار
خلاصه کتاب
با چرا شروع کنید
چطور رهبرهای عالی با قدرت «چرایی» الهام‌بخش دیگران می‌شن؟ سایمون سینک
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا زینب السادات سیدکریمی
عالی بود ممنون چکیدا دوست داشتنی❤
chekida | چکیدا سافو یعقوبی
باعث جهت دهی به ذهنم شد.عالی
chekida | چکیدا ایمانه کرمی
دیدم رو عوض کرد👍🏼
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم