خلاصه کتاب هنر جنگ

استفاده از فنون جنگ در کسب‌و‌کار و زندگی
۲۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا سلی حضر
خوب
chekida | چکیدا ایلیا شایسته
کتابیه که خیلی پره ، برای همین اصلا نمیشه خلاصه اش کرد
chekida | چکیدا جعفر کریمی
خوب
خلاصه کتاب هنر جنگ / خلاصه کتاب هنر جنگاوری / خلاصه کتاب هنر جنگیدن / کتاب سون تزو برای کسب و کار
خلاصه کتاب
هنر جنگ
استفاده از فنون جنگ در کسب‌و‌کار و زندگی سون تزو
۲۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا سلی حضر
خوب
chekida | چکیدا ایلیا شایسته
کتابیه که خیلی پره ، برای همین اصلا نمیشه خلاصه اش کرد
chekida | چکیدا جعفر کریمی
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم