خلاصه کتاب استارتاپ ناب

موفقیت استارتاپ‌ها در گرو نوآوری‌های پیوسته هست
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Mahdiye Kh
عالی ، سپاس
خلاصه کتاب استارتاپ ناب / خلاصه کتاب Lean Startup / خلاصه کتاب نوپای ناب / کتاب برای شروع استارتاپ
خلاصه کتاب استارتاپ ناب / خلاصه کتاب Lean Startup / خلاصه کتاب نوپای ناب / کتاب برای شروع استارتاپ
خلاصه کتاب
استارتاپ ناب
موفقیت استارتاپ‌ها در گرو نوآوری‌های پیوسته هست اریک ریز
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Mahdiye Kh
عالی ، سپاس
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم