خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب استارتاپ ناب

موفقیت استارتاپ‌ها در گرو نوآوری‌های پیوسته هست
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Mahdiye Kh
عالی ، سپاس
خلاصه کتاب استارتاپ ناب / خلاصه کتاب Lean Startup / خلاصه کتاب نوپای ناب / کتاب برای شروع استارتاپ
خلاصه کتاب استارتاپ ناب / خلاصه کتاب Lean Startup / خلاصه کتاب نوپای ناب / کتاب برای شروع استارتاپ
خلاصه کتاب
استارتاپ ناب
موفقیت استارتاپ‌ها در گرو نوآوری‌های پیوسته هست اریک ریز
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Mahdiye Kh
عالی ، سپاس
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم