خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب سختی کارهای سخت

بقای کسب‌و‌کار وقتی رویا به کابوس تبدیل میشه
۱۹ دقیقه
۱۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب سختی کارهای سخت / کتاب برای مدیریت استارتاپ
خلاصه کتاب سختی کارهای سخت / کتاب برای مدیریت استارتاپ
خلاصه کتاب
سختی کارهای سخت
بقای کسب‌و‌کار وقتی رویا به کابوس تبدیل میشه بن هاروویتز
۱۹ دقیقه
۱۵ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم