خلاصه کتاب سختی کارهای سخت

بقای کسب‌و‌کار وقتی رویا به کابوس تبدیل میشه
۱۹ دقیقه
۱۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب سختی کارهای سخت / کتاب برای مدیریت استارتاپ
خلاصه کتاب سختی کارهای سخت / کتاب برای مدیریت استارتاپ
خلاصه کتاب
سختی کارهای سخت
بقای کسب‌و‌کار وقتی رویا به کابوس تبدیل میشه بن هاروویتز
۱۹ دقیقه
۱۵ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم