خلاصه کتاب خوابگردها

جنگ جهانی اول چطوری شروع شد؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا leila shahrzad
سلام خوب بود
سوالات متداول

متفقین در جنگ جهانی اول شامل کشورهای جمهوری سوم فرانسه، امپراتوری روسیه، بریتانیا کبیر و ایرلند، ایتالیا، امپراتوری ژاپن، بلژیک، پادشاهی صربستان، پادشاهی یونان، پادشاهی مونته‌نگرو، پادشاهی رومانی، ارمنستان، پادشاهی حجاز، جمهوری دوم لهستان، بلغارستان و اولین جمهوری چکسلواکی بودن.

جرقه‌ی شروع جنگ جهانی اول، ترور ولیعهد اتریش‌مجارستان توسط گروه ملی‌گرای صربستانی بود؛ اما این دلیل شروع جنگ نبود. درواقع اروپا از مدت‌ها پیش انتظار چنین جنگی رو می‌کشید و این ترور صرفا بهانه‌ای برای شروع جنگ جهانی اول بود.

خلاصه کتاب خوابگردها / کتاب درباره جنگ جهانی اول
خلاصه کتاب خوابگردها / کتاب درباره جنگ جهانی اول
خلاصه کتاب
خوابگردها
جنگ جهانی اول چطوری شروع شد؟ کریستوفر کلارک
۱۷ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا leila shahrzad
سلام خوب بود
سوالات متداول

متفقین در جنگ جهانی اول شامل کشورهای جمهوری سوم فرانسه، امپراتوری روسیه، بریتانیا کبیر و ایرلند، ایتالیا، امپراتوری ژاپن، بلژیک، پادشاهی صربستان، پادشاهی یونان، پادشاهی مونته‌نگرو، پادشاهی رومانی، ارمنستان، پادشاهی حجاز، جمهوری دوم لهستان، بلغارستان و اولین جمهوری چکسلواکی بودن.

جرقه‌ی شروع جنگ جهانی اول، ترور ولیعهد اتریش‌مجارستان توسط گروه ملی‌گرای صربستانی بود؛ اما این دلیل شروع جنگ نبود. درواقع اروپا از مدت‌ها پیش انتظار چنین جنگی رو می‌کشید و این ترور صرفا بهانه‌ای برای شروع جنگ جهانی اول بود.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم