خلاصه کتاب سرزمین‌های خونین

اروپا‌ی تقسیم‌شده بین هیتلر و استالین
۲۴ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا ولید شوقی
عالی عالی عالی فوق العاده
chekida | چکیدا مهدیس کاشیان
عالي جالب تامل برانگيز
chekida | چکیدا ناور کریم پور
عالی بود
خلاصه کتاب سرزمین های خونین / کتاب سرزمین های خونین / ترجمه کتاب Bloodlands / کتاب تاریخی درباره جنگ جهانی دوم / هولودومور
خلاصه کتاب
سرزمین‌های خونین
اروپا‌ی تقسیم‌شده بین هیتلر و استالین تیموتی اسنایدر
۲۴ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا ولید شوقی
عالی عالی عالی فوق العاده
chekida | چکیدا مهدیس کاشیان
عالي جالب تامل برانگيز
chekida | چکیدا ناور کریم پور
عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم