خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب خودت را بشناس

خودآگاهی و خودشناسی از راه علمی
۱۲ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا حامد فیاض
کتاب خوبی بود، البته این خلاصه کتاب خیلی مختصر توضیح داده بود، باید در مورد فراشناخت خیلی بیشتر توضیح داده بشه. در مجموع خلاصه و مفید
خلاصه کتاب خودت را بشناس
خلاصه کتاب خودت را بشناس
خلاصه کتاب
خودت را بشناس
خودآگاهی و خودشناسی از راه علمی استفن فلمینگ
۱۲ دقیقه
۶ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا حامد فیاض
کتاب خوبی بود، البته این خلاصه کتاب خیلی مختصر توضیح داده بود، باید در مورد فراشناخت خیلی بیشتر توضیح داده بشه. در مجموع خلاصه و مفید
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم