خلاصه کتاب فراتر از سفرکرده‌ی بی جاده

مسیری منتهی به رشد روحی
۳۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا اکرم خزایی
بنمیدونم به نظرم این کتاب یه چیزی برای تکمیل شدن کم داشت و مسئله عشق و دینداری رو مطرح می‌کرد حالا اگه کسی عشقی درزندگی نداشت راهکاری چیه البته نکات آموزنده خوبی هم داشت
chekida | چکیدا فرشته وحدت دوست
محمد حسین‌محمد پور عالی بود👏👏👏👏👏 لطفا کتاب کشف حکمت اتفاقاتو کتاب الهیه در مورد زندگی سید محمدحسن طباطبایی برادر علامه را توصبه میکنم را خلاصه کنید
chekida | چکیدا پرنیان حمیدی
درمورد عنایت الهی و پیدا کردن معنی زندگی و بازنگری در باورها وبه تاخیر انداختن لذتها و خیلی موارد دیگه نکات خوبی یاد گرفتم ممنون از تیم چکیدای عزیز
خلاصه کتاب فراتر از سفرکرده‌ی بی‌جاده
خلاصه کتاب
فراتر از سفرکرده‌ی بی جاده
مسیری منتهی به رشد روحی ام اسکات پک
۳۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا اکرم خزایی
بنمیدونم به نظرم این کتاب یه چیزی برای تکمیل شدن کم داشت و مسئله عشق و دینداری رو مطرح می‌کرد حالا اگه کسی عشقی درزندگی نداشت راهکاری چیه البته نکات آموزنده خوبی هم داشت
chekida | چکیدا فرشته وحدت دوست
محمد حسین‌محمد پور عالی بود👏👏👏👏👏 لطفا کتاب کشف حکمت اتفاقاتو کتاب الهیه در مورد زندگی سید محمدحسن طباطبایی برادر علامه را توصبه میکنم را خلاصه کنید
chekida | چکیدا پرنیان حمیدی
درمورد عنایت الهی و پیدا کردن معنی زندگی و بازنگری در باورها وبه تاخیر انداختن لذتها و خیلی موارد دیگه نکات خوبی یاد گرفتم ممنون از تیم چکیدای عزیز
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم