خلاصه کتاب دالان باریک

آزادی چیه و چطور به‌دست میاد؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا سیدکوروش معالی
سلام خیلی جالب بود تقسیم بندی استبدادها به واقعیت موجود در جوامع بسیار نزدیک بود مفهوم دالان که حکایت از فرآیند و زمانبر بودن پختگی و شکوفایی جوامع دارد بسیار منطقی بود هر ورودی زمان خاص خود را دارد و هر خروجی هم اینچنین است و در تعادل
chekida | چکیدا Asal Mamdooh
کتاب جامع و کاملی بود و در تحلیل چگونگی موفقیت برخی در دستیابی به آزادی و شکست برخی دیگر با استناد به موارد تاریخی موجود، موفق بود. آزادی راه باریک و طولانی دارد و برای حفظ آن باید بین حکومت و مردم توازن قدرت موجود باشد.
chekida | چکیدا ناهید شافق
عالی بود تشکر سه ابر قدرت رو توصیح دادن ومعنوی آزادی ونیز نتیجه گیری که کدام ابر قدرت بهتره به نام ابر قدرت زنجیره ای واینها همه باعث باز شدن ذهنها ونیز آگاهی دریافت کردنه که بسیار ارزشمنده با تشکر مجدد
خلاصه کتاب دالان باریک / خلاصه کتاب راه باریک آزادی
خلاصه کتاب
دالان باریک
آزادی چیه و چطور به‌دست میاد؟ جیمز ای رابینسون , دارون عجم اغلو
۵۳ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا سیدکوروش معالی
سلام خیلی جالب بود تقسیم بندی استبدادها به واقعیت موجود در جوامع بسیار نزدیک بود مفهوم دالان که حکایت از فرآیند و زمانبر بودن پختگی و شکوفایی جوامع دارد بسیار منطقی بود هر ورودی زمان خاص خود را دارد و هر خروجی هم اینچنین است و در تعادل
chekida | چکیدا Asal Mamdooh
کتاب جامع و کاملی بود و در تحلیل چگونگی موفقیت برخی در دستیابی به آزادی و شکست برخی دیگر با استناد به موارد تاریخی موجود، موفق بود. آزادی راه باریک و طولانی دارد و برای حفظ آن باید بین حکومت و مردم توازن قدرت موجود باشد.
chekida | چکیدا ناهید شافق
عالی بود تشکر سه ابر قدرت رو توصیح دادن ومعنوی آزادی ونیز نتیجه گیری که کدام ابر قدرت بهتره به نام ابر قدرت زنجیره ای واینها همه باعث باز شدن ذهنها ونیز آگاهی دریافت کردنه که بسیار ارزشمنده با تشکر مجدد
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم