خلاصه کتاب جنس دوم

وقتی که زن‌ها به‌عنوان جنس دوم شناخته میشن
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا شایان شیروانی
چقدر سنگین تابه حال احساس نکردم زندگی زنا میتونه سختتر باشه😔
chekida | چکیدا سافو یعقوبی
خوب بود
chekida | چکیدا Abedin Ansari
حتما بخونید آقایون محترم
خلاصه کتاب جنس دوم / جنسیت دوم / مانیفست فمینیسم
خلاصه کتاب جنس دوم / جنسیت دوم / مانیفست فمینیسم
خلاصه کتاب
جنس دوم
وقتی که زن‌ها به‌عنوان جنس دوم شناخته میشن سیمون دوبووار
۲۲ دقیقه
۱۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا شایان شیروانی
چقدر سنگین تابه حال احساس نکردم زندگی زنا میتونه سختتر باشه😔
chekida | چکیدا سافو یعقوبی
خوب بود
chekida | چکیدا Abedin Ansari
حتما بخونید آقایون محترم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم