خلاصه کتاب مرگ تخصص

نادونی کی فضیلت شد؟
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب مرگ تخصص / ترجمه کتاب death of expertise
خلاصه کتاب مرگ تخصص / ترجمه کتاب death of expertise
خلاصه کتاب
مرگ تخصص
نادونی کی فضیلت شد؟ تام نیکولز
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم