خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب مرگ تخصص

نادونی کی فضیلت شد؟
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب مرگ تخصص / ترجمه کتاب death of expertise
خلاصه کتاب مرگ تخصص / ترجمه کتاب death of expertise
خلاصه کتاب
مرگ تخصص
نادونی کی فضیلت شد؟ تام نیکولز
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم