خلاصه کتاب پشت پرده گوگل

رازهای پشت پرده‌ی گوگل چیه؟
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا مریم ماهی
عالی
chekida | چکیدا عادل جوهری فر
عالی
chekida | چکیدا arash lg
good
خلاصه کتاب پشت پرده گوگل از زک ورهیس / افشاگری درباره گوگل / رازهای پنهان گوگل
خلاصه کتاب
پشت پرده گوگل
رازهای پشت پرده‌ی گوگل چیه؟ زک وُرهیس
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا مریم ماهی
عالی
chekida | چکیدا عادل جوهری فر
عالی
chekida | چکیدا arash lg
good
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم