خلاصه کتاب حیوان اجتماعی

آیا تصمیمات رو خودمون می‌گیریم؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا یاس
اطلاعات مفیدی داره
chekida | چکیدا علی محمودی
قابل تامل
خلاصه کتاب حیوان اجتماعی از دیوید بروکس
خلاصه کتاب حیوان اجتماعی از دیوید بروکس
خلاصه کتاب
حیوان اجتماعی
آیا تصمیمات رو خودمون می‌گیریم؟ دیوید بروکس
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا یاس
اطلاعات مفیدی داره
chekida | چکیدا علی محمودی
قابل تامل
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم