خلاصه کتاب حیوان اجتماعی

آیا تصمیمات رو خودمون می‌گیریم؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب حیوان اجتماعی از دیوید بروکس
خلاصه کتاب حیوان اجتماعی از دیوید بروکس
خلاصه کتاب
حیوان اجتماعی
آیا تصمیمات رو خودمون می‌گیریم؟ دیوید بروکس
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم