خلاصه کتاب دانش چراها

چطور یه مشتری به خرید ترغیب میشه؟
۲۵ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا علی فرهی
کتاب نکات خوبی در زمینه رفتارشناسی مشتری و زمینه های انگیزش ارائه می کند.
chekida | چکیدا علی فرهی
نکات خوبی در خصوص توجه به ریشه های رفتار مشتری دارد.
chekida | چکیدا گندم اسایش
به عنوان یک بازاریاب پیشنهاد میکنم👍
خلاصه کتاب دانش چرا / خلاصه کتاب علم علت ها
خلاصه کتاب
دانش چراها
چطور یه مشتری به خرید ترغیب میشه؟ دیوید فوربس
۲۵ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا علی فرهی
کتاب نکات خوبی در زمینه رفتارشناسی مشتری و زمینه های انگیزش ارائه می کند.
chekida | چکیدا علی فرهی
نکات خوبی در خصوص توجه به ریشه های رفتار مشتری دارد.
chekida | چکیدا گندم اسایش
به عنوان یک بازاریاب پیشنهاد میکنم👍
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم