خلاصه کتاب دانش چراها

چطور یه مشتری به خرید ترغیب میشه؟
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب دانش چرا / خلاصه کتاب علم علت ها
خلاصه کتاب دانش چرا / خلاصه کتاب علم علت ها
خلاصه کتاب
دانش چراها
چطور یه مشتری به خرید ترغیب میشه؟ دیوید فوربس
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم