خلاصه کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه

قدرت نیمه‌ی پنهان ذهنت رو بشناس!
۲۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا شیوا محمدی
انگار فقط برای آشنایی با کلمه ی ذهن ناخودآگاه نوشته شده بود.از راهکارهای عملی خیلی سطحی و بی تامل گذشته بود. پر از داستان‌های خوب و خوش که آدم رو یاد دوران بچگی میندازه . در کل کتاب جذاب و گیرایی نبود
chekida | چکیدا پردیس پاکدلیان
هر چه قدر بگم این کتاب عالی و بی نظیر کم گفتم و در ضمن آقای محمد حسین محمدپور توی کارشون عالی هستند و صدا و کلامشون و لحن صحبت کردنشون اشتیاق رو واسه گوش دادن به کتاب چندین برابر میکنند
chekida | چکیدا محمد حسین شهدی نژاد لنگرودی
سلام و سپاس فراوان با نظرات نویسنده محترم کاملا موافقم همگی ما میتوانیم با استفاده عملی از مباحث مطروحه و تلاش مضاعف خوشبختی را برای خود و دیگران به ارمغان آوریم به امید آنروز
قدرت ذهن ناخودآگاه اثر ژوزف مورفی در چکیدا
خلاصه کتاب
قدرت ذهن ناخودآگاه
قدرت نیمه‌ی پنهان ذهنت رو بشناس! ژوزف مورفی
۲۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا شیوا محمدی
انگار فقط برای آشنایی با کلمه ی ذهن ناخودآگاه نوشته شده بود.از راهکارهای عملی خیلی سطحی و بی تامل گذشته بود. پر از داستان‌های خوب و خوش که آدم رو یاد دوران بچگی میندازه . در کل کتاب جذاب و گیرایی نبود
chekida | چکیدا پردیس پاکدلیان
هر چه قدر بگم این کتاب عالی و بی نظیر کم گفتم و در ضمن آقای محمد حسین محمدپور توی کارشون عالی هستند و صدا و کلامشون و لحن صحبت کردنشون اشتیاق رو واسه گوش دادن به کتاب چندین برابر میکنند
chekida | چکیدا محمد حسین شهدی نژاد لنگرودی
سلام و سپاس فراوان با نظرات نویسنده محترم کاملا موافقم همگی ما میتوانیم با استفاده عملی از مباحث مطروحه و تلاش مضاعف خوشبختی را برای خود و دیگران به ارمغان آوریم به امید آنروز
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم