خلاصه کتاب بر مدار لذت

لذت، هم درده و هم درمان
۲۳ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا صبا خباز
خوب بود. ولی کتاب 'دوپامین فرمولی با خواص شگفت انگیز' دوپامین رو عامل لذت نمیدونه بلکه به عنوان هورمون 'خواستن و ولع' معرفیش میکنه اما در این کتاب به این نکته توجه نشده
chekida | چکیدا نیلوفر ایمان بخش
مطالب مفید داشت اما گویش مقداری پیچیده بود باگ خلاصه کتاب ها همینه که اطلاعاتت یه چیزی میشه مثل دریایی به عمق یک سانت
chekida | چکیدا زهرا سادات بینش طریق
جالب بود. جدا که ساختار مغز چقدر شگفت انگیزه و اگه بشه ترشح هورمونها رو تحت کنترل دربیاریم چقدر همه چی لذت بخش میشه
خلاصه کتاب بر مدار لذت / ترجمه کتاب The Compass of Pleasure
خلاصه کتاب
بر مدار لذت
لذت، هم درده و هم درمان دیوید لیندن
۲۳ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا صبا خباز
خوب بود. ولی کتاب 'دوپامین فرمولی با خواص شگفت انگیز' دوپامین رو عامل لذت نمیدونه بلکه به عنوان هورمون 'خواستن و ولع' معرفیش میکنه اما در این کتاب به این نکته توجه نشده
chekida | چکیدا نیلوفر ایمان بخش
مطالب مفید داشت اما گویش مقداری پیچیده بود باگ خلاصه کتاب ها همینه که اطلاعاتت یه چیزی میشه مثل دریایی به عمق یک سانت
chekida | چکیدا زهرا سادات بینش طریق
جالب بود. جدا که ساختار مغز چقدر شگفت انگیزه و اگه بشه ترشح هورمونها رو تحت کنترل دربیاریم چقدر همه چی لذت بخش میشه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم