خلاصه کتاب شکست رو به جلو

تبدیل شکست‌ها به نردبونِ موفقیت
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب شکست رو به جلو از جان مکسول
خلاصه کتاب شکست رو به جلو از جان مکسول
خلاصه کتاب
شکست رو به جلو
تبدیل شکست‌ها به نردبونِ موفقیت جان مکسول
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم