خلاصه کتاب تاملات مارکوس اورلیوس

تفکرات فیلسوفی که پادشاه روم بود
۱۲ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا پوریا دولت آبادی
‌‌‌میتونه‌ هرکسی رو‌ به‌ فلسفه‌ روا‌قی علاقمند کنه
chekida | چکیدا وحید محمدی
این کتاب را بارها خوندم. هیچ وقت تکراری نمیشه. اگه تا حالا هیچ کتابی توی عمرتون نخوندین. اینو بخونید. از یک دوست این کتاب را هدیه گرفتم محشره.
chekida | چکیدا مهران جوزف
کتاب خوبی هست ، بسیار در زندگی انسان مفید هست اما زیاد به فلسفه ادیان سامی علی الخصوص یهود و اسلام سازگاری و مطابقت نداره. بیشتر با مسیحیت شاید سازگار تر باشه . به هر مارکوس اورلیوس انتونینوس ، پادشاهی فیلسوف متاثر از سقراط و فلاسفه یونان ب
سوالات متداول

موضوع کتاب تاملات مارکوس اورلیوس درباره‌ی قضاوت هرکس نسبت‌به رفتار خودش و مهم‌تر از همه، درنظرگرفتنِ خودش به‌عنوان جزئی کوچیک از عالم هست.

خلاصه کتاب رو با معرفی کتاب اشتباه نگیر. برای نوشتن خلاصه کتاب، یه نفر کتاب رو می‌خونه و نکات مهمش رو استخراج می‌کنه و حاشیه‌ها رو حذف می‌کنه تا بتونی ۰ تا ۱۰۰ کتاب رو توی حداکثر ۲۰دقیقه بخونی و از نکاتش توی زندگی استفاده کنی.

خلاصه کتاب تاملات مارکوس اورلیوس / خلاصه کتاب تاملات اثر مارکوس اورلیوس
خلاصه کتاب تاملات مارکوس اورلیوس / خلاصه کتاب تاملات اثر مارکوس اورلیوس
خلاصه کتاب
تاملات مارکوس اورلیوس
تفکرات فیلسوفی که پادشاه روم بود مارکوس اورلیوس
۱۲ دقیقه
۷ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا پوریا دولت آبادی
‌‌‌میتونه‌ هرکسی رو‌ به‌ فلسفه‌ روا‌قی علاقمند کنه
chekida | چکیدا وحید محمدی
این کتاب را بارها خوندم. هیچ وقت تکراری نمیشه. اگه تا حالا هیچ کتابی توی عمرتون نخوندین. اینو بخونید. از یک دوست این کتاب را هدیه گرفتم محشره.
chekida | چکیدا مهران جوزف
کتاب خوبی هست ، بسیار در زندگی انسان مفید هست اما زیاد به فلسفه ادیان سامی علی الخصوص یهود و اسلام سازگاری و مطابقت نداره. بیشتر با مسیحیت شاید سازگار تر باشه . به هر مارکوس اورلیوس انتونینوس ، پادشاهی فیلسوف متاثر از سقراط و فلاسفه یونان ب
سوالات متداول

موضوع کتاب تاملات مارکوس اورلیوس درباره‌ی قضاوت هرکس نسبت‌به رفتار خودش و مهم‌تر از همه، درنظرگرفتنِ خودش به‌عنوان جزئی کوچیک از عالم هست.

خلاصه کتاب رو با معرفی کتاب اشتباه نگیر. برای نوشتن خلاصه کتاب، یه نفر کتاب رو می‌خونه و نکات مهمش رو استخراج می‌کنه و حاشیه‌ها رو حذف می‌کنه تا بتونی ۰ تا ۱۰۰ کتاب رو توی حداکثر ۲۰دقیقه بخونی و از نکاتش توی زندگی استفاده کنی.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم