خلاصه کتاب تاملات مارکوس اورلیوس

تفکرات فیلسوفی که پادشاه روم بود
۱۶ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مهران جوزف
کتاب خوبی هست ، بسیار در زندگی انسان مفید هست اما زیاد به فلسفه ادیان سامی علی الخصوص یهود و اسلام سازگاری و مطابقت نداره. بیشتر با مسیحیت شاید سازگار تر باشه . به هر مارکوس اورلیوس انتونینوس ، پادشاهی فیلسوف متاثر از سقراط و فلاسفه یونان ب
chekida | چکیدا کریم هاشمی
سلام بسیار عالی بود کلا هر نوع گفتاری که بر اساس یه منطق مشخص وتحت عنوان یه فلسفه پایدار باشه ونویسنده بتونه رنج ومشقت انسانها را به سمت وسوی آرامش سوق بده در حقیقت درون انسان را که تمام خشنودی دران نهفته است برایمان اشکارکرده است،
chekida | چکیدا الیاس میرزائی
کتاب عالی بود تازه می‌فهمم چرا چکیدا تو اینستاگرامش این همه روی کتاب مانوور داد سعی می‌کنم بازم گوش کنم و توی زندگیم جاریش کنم تا ملکه ذهنم بشه
سوالات متداول

خلاصه کتاب رو با معرفی کتاب اشتباه نگیر. برای نوشتن خلاصه کتاب، یه نفر کتاب رو می‌خونه و نکات مهمش رو استخراج می‌کنه و حاشیه‌ها رو حذف می‌کنه تا بتونی ۰ تا ۱۰۰ کتاب رو توی حداکثر ۲۰دقیقه بخونی و از نکاتش توی زندگی استفاده کنی.

موضوع کتاب تاملات مارکوس اورلیوس درباره‌ی قضاوت هرکس نسبت‌به رفتار خودش و مهم‌تر از همه، درنظرگرفتنِ خودش به‌عنوان جزئی کوچیک از عالم هست.

خلاصه کتاب تاملات مارکوس اورلیوس / خلاصه کتاب تاملات اثر مارکوس اورلیوس
خلاصه کتاب
تاملات مارکوس اورلیوس
تفکرات فیلسوفی که پادشاه روم بود مارکوس اورلیوس
۱۶ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مهران جوزف
کتاب خوبی هست ، بسیار در زندگی انسان مفید هست اما زیاد به فلسفه ادیان سامی علی الخصوص یهود و اسلام سازگاری و مطابقت نداره. بیشتر با مسیحیت شاید سازگار تر باشه . به هر مارکوس اورلیوس انتونینوس ، پادشاهی فیلسوف متاثر از سقراط و فلاسفه یونان ب
chekida | چکیدا کریم هاشمی
سلام بسیار عالی بود کلا هر نوع گفتاری که بر اساس یه منطق مشخص وتحت عنوان یه فلسفه پایدار باشه ونویسنده بتونه رنج ومشقت انسانها را به سمت وسوی آرامش سوق بده در حقیقت درون انسان را که تمام خشنودی دران نهفته است برایمان اشکارکرده است،
chekida | چکیدا الیاس میرزائی
کتاب عالی بود تازه می‌فهمم چرا چکیدا تو اینستاگرامش این همه روی کتاب مانوور داد سعی می‌کنم بازم گوش کنم و توی زندگیم جاریش کنم تا ملکه ذهنم بشه
سوالات متداول

خلاصه کتاب رو با معرفی کتاب اشتباه نگیر. برای نوشتن خلاصه کتاب، یه نفر کتاب رو می‌خونه و نکات مهمش رو استخراج می‌کنه و حاشیه‌ها رو حذف می‌کنه تا بتونی ۰ تا ۱۰۰ کتاب رو توی حداکثر ۲۰دقیقه بخونی و از نکاتش توی زندگی استفاده کنی.

موضوع کتاب تاملات مارکوس اورلیوس درباره‌ی قضاوت هرکس نسبت‌به رفتار خودش و مهم‌تر از همه، درنظرگرفتنِ خودش به‌عنوان جزئی کوچیک از عالم هست.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم