خلاصه کتاب تفکر نقادانه

هر چیزی رو که می‌شنوی، باور نکن
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا زهره بهرامی
کتاب بسیار خوب بود خوانش کتاب روان و خوب بود اگر مدت زمان بیشتری از کتاب خوانده میشد خیلی بهتر بود حس میکنم زیاد از حد خلاصه شده بود ممنون از تیم چکیدا
chekida | چکیدا مهین مجیدی نوا
بسیار عالی خلاصه شده بود و آدم رو وسوسه میکنه این کتاب رو بخونه مرسی آغاز تیم خوب چکیدا
chekida | چکیدا زهره بهرامی
کتاب تفکر نقاد بسیار پر محتوا با خوانش بسیار خوب و مفید بود
خلاصه کتاب تفکر نقادانه
خلاصه کتاب
تفکر نقادانه
هر چیزی رو که می‌شنوی، باور نکن ریچارد پل , لیندا الدر
۲۵ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا زهره بهرامی
کتاب بسیار خوب بود خوانش کتاب روان و خوب بود اگر مدت زمان بیشتری از کتاب خوانده میشد خیلی بهتر بود حس میکنم زیاد از حد خلاصه شده بود ممنون از تیم چکیدا
chekida | چکیدا مهین مجیدی نوا
بسیار عالی خلاصه شده بود و آدم رو وسوسه میکنه این کتاب رو بخونه مرسی آغاز تیم خوب چکیدا
chekida | چکیدا زهره بهرامی
کتاب تفکر نقاد بسیار پر محتوا با خوانش بسیار خوب و مفید بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم