خلاصه کتاب اسب سیاه

مسیر موفقیت، نامتعارفه!
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا میسا افشار
دیدگاه های کتاب بسیار ریزبینانه و جالب بود و به مفهوم تازه ای از موفقیت پرداخته بود. بسیار جذاب بود برام و دوست دارم بیشتر در این مورد درنگ کنم. این تغییر دیدگاه اگه در سیستم های آموزشی و در فرهنگ غالب جامعه جا بیافته می تونه شگفت آفرین باش
chekida | چکیدا فدایی ولایت
خیلی عالی بود. فقطمتأسفانه جدایی از دین در این کتاب کاملا محسوس بود طوری که توی دستوراتش می‌گفت مفید بودن یانبودن هر چی رو باید با تجربه به دست بیاوری درحالی که دستورات خدا از جمله دستورات نظم کار انسان رو خیلی جلو انداخته. ممنون ازچکیدا.🌷
chekida | چکیدا عارف زیارتبان
عالی ترجمه شده. این کتاب یه جورایی قطب مقابل کتابهای اصول موفقیتو ذهنیت رایج نوشته شده. زاویه دید شما رو از دوگانگی انتخاب شرکت های کسب و کار و کار کارمندی میاره به سمت انتخاب حوزه کاری بر اساس فردیت مختص شما. رفتن راهی که دیگران نرفتن.
خلاصه کتاب اسب سیاه
خلاصه کتاب
اسب سیاه
مسیر موفقیت، نامتعارفه! تاد رز , اگی اگاس
۵۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا میسا افشار
دیدگاه های کتاب بسیار ریزبینانه و جالب بود و به مفهوم تازه ای از موفقیت پرداخته بود. بسیار جذاب بود برام و دوست دارم بیشتر در این مورد درنگ کنم. این تغییر دیدگاه اگه در سیستم های آموزشی و در فرهنگ غالب جامعه جا بیافته می تونه شگفت آفرین باش
chekida | چکیدا فدایی ولایت
خیلی عالی بود. فقطمتأسفانه جدایی از دین در این کتاب کاملا محسوس بود طوری که توی دستوراتش می‌گفت مفید بودن یانبودن هر چی رو باید با تجربه به دست بیاوری درحالی که دستورات خدا از جمله دستورات نظم کار انسان رو خیلی جلو انداخته. ممنون ازچکیدا.🌷
chekida | چکیدا عارف زیارتبان
عالی ترجمه شده. این کتاب یه جورایی قطب مقابل کتابهای اصول موفقیتو ذهنیت رایج نوشته شده. زاویه دید شما رو از دوگانگی انتخاب شرکت های کسب و کار و کار کارمندی میاره به سمت انتخاب حوزه کاری بر اساس فردیت مختص شما. رفتن راهی که دیگران نرفتن.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم