خلاصه کتاب قدرت حال

راز لذت‌بردن از عمر با زندگی در لحظه‌ی حال
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۷
chekida | چکیدا محمد طاهری
ارزش خودن داره!!
chekida | چکیدا آسمان داودی
خوب بود فقط با قسمت گوش به زنگ بودن مخالفم چون بدن را در حالت بقا و استرس می‌بره
chekida | چکیدا سعید فرزامی
مذخرف!!!! اصول قدیم برای رسیدن به آرامش و حل مشکلات روانشناختی درونی بر پایه اصول دور از علم است. که علم امروز روشهای بسیار جدیدتر و جوابده تر برای این مسائل درونی در خود دارد. کتابهای روانشناختی درارتباط با شناخت ابعاد مشکلات درونی بخوانید
خلاصه کتاب قدرت حال / درباره کتاب قدرت حال
خلاصه کتاب قدرت حال / درباره کتاب قدرت حال
خلاصه کتاب
قدرت حال
راز لذت‌بردن از عمر با زندگی در لحظه‌ی حال اکهارت تله
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۷
chekida | چکیدا محمد طاهری
ارزش خودن داره!!
chekida | چکیدا آسمان داودی
خوب بود فقط با قسمت گوش به زنگ بودن مخالفم چون بدن را در حالت بقا و استرس می‌بره
chekida | چکیدا سعید فرزامی
مذخرف!!!! اصول قدیم برای رسیدن به آرامش و حل مشکلات روانشناختی درونی بر پایه اصول دور از علم است. که علم امروز روشهای بسیار جدیدتر و جوابده تر برای این مسائل درونی در خود دارد. کتابهای روانشناختی درارتباط با شناخت ابعاد مشکلات درونی بخوانید
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم