خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب قدرت حال

راز لذت‌بردن از عمر با زندگی در لحظه‌ی حال
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۷
chekida | چکیدا سعید فرزامی
مذخرف!!!! اصول قدیم برای رسیدن به آرامش و حل مشکلات روانشناختی درونی بر پایه اصول دور از علم است. که علم امروز روشهای بسیار جدیدتر و جوابده تر برای این مسائل درونی در خود دارد. کتابهای روانشناختی درارتباط با شناخت ابعاد مشکلات درونی بخوانید
chekida | چکیدا آسمان داودی
خوب بود فقط با قسمت گوش به زنگ بودن مخالفم چون بدن را در حالت بقا و استرس می‌بره
chekida | چکیدا محمد طاهری
ارزش خودن داره!!
خلاصه کتاب قدرت حال / درباره کتاب قدرت حال
خلاصه کتاب قدرت حال / درباره کتاب قدرت حال
خلاصه کتاب
قدرت حال
راز لذت‌بردن از عمر با زندگی در لحظه‌ی حال اکهارت تله
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۷
chekida | چکیدا سعید فرزامی
مذخرف!!!! اصول قدیم برای رسیدن به آرامش و حل مشکلات روانشناختی درونی بر پایه اصول دور از علم است. که علم امروز روشهای بسیار جدیدتر و جوابده تر برای این مسائل درونی در خود دارد. کتابهای روانشناختی درارتباط با شناخت ابعاد مشکلات درونی بخوانید
chekida | چکیدا آسمان داودی
خوب بود فقط با قسمت گوش به زنگ بودن مخالفم چون بدن را در حالت بقا و استرس می‌بره
chekida | چکیدا محمد طاهری
ارزش خودن داره!!
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم