خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب‌های خودشناسی

خلاصه کتاب جاده شخصیت
خلاصه کتاب جاده شخصیت راهکاری برای رسیدن به خود دیوید بروکس
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب آزمایش هایی با مردم
خلاصه کتاب آزمایش هایی با مردم تحقیقات روانشناسی برای شناخت ماهیت انسان رابرت آبلسون
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب رابطه، قتل و معنای زندگی
خلاصه کتاب رسیدن به معنای زندگی از رابطه و قتل چطور اجداد اولیه‌مون روی زندگی امروز ما تاثیر می‌ذارن؟ داگلاس کنریک
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب بازداشتگاه صورتی از آدام آلتر در چکیدا
خلاصه کتاب بازداشتگاه صورتی نیروهای پنهانی که رفتار و اعمال ما رو کنترل می‌کنن آدام آلتر
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب پشت پرده ریاکاری
خلاصه کتاب پشت پرده ریاکاری آب ندیدیم، وگرنه شناگر ماهری هستیم! دن آریلی
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی در چکیدا
خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن چطور میشه تفکری دور از تعصب داشت؟ رولف دوبلی
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب تعبیر خواب فروید / خلاصه کتاب تفسیر خواب فروید
خلاصه کتاب تعبیر خواب فروید خواب‌های ما چه معنایی دارن؟ زیگموند فروید
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب ایگو یک دشمن است از رایان هالیدی در چکیدا
خلاصه کتاب ایگو دشمن من است نبردی برای شکست بزرگترین دشمنِ موفقیت رایان هالیدی
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب مدرسه زندگی از آلن دوباتن / ترجمه کتاب School of life / مدرسه زندگی در ایران
خلاصه کتاب مدرسه زندگی چیزی که مدرسه به ما یاد نداده آلن دو باتن
توضیحات بیشتر
خلاصه کتاب وضعیت آخر از توماس هریس
خلاصه کتاب وضعیت آخر کشف کودک و والد درون توماس هریس
توضیحات بیشتر