خلاصه کتاب بازگشت به خود

استفاده از خِرد باستان برای خودشناسی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا mahsa mahrabi
عالی
خلاصه کتاب بازگشت به خود در چکیدا
خلاصه کتاب بازگشت به خود در چکیدا
خلاصه کتاب
بازگشت به خود
استفاده از خِرد باستان برای خودشناسی یان مورگان , سوزان استبایل
۱۵ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا mahsa mahrabi
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم