خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب چهار میثاق

استفاده از خرد باستان برای رسیدن به آزادی فردی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا عليرضا اسمعيلي
عالي
chekida | چکیدا علی نوروزی
خفن 😘😘😘😘
chekida | چکیدا رضا بایسته
عالی
خلاصه کتاب چهار میثاق
خلاصه کتاب
چهار میثاق
استفاده از خرد باستان برای رسیدن به آزادی فردی دون میگل روئیز
۲۱ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا عليرضا اسمعيلي
عالي
chekida | چکیدا علی نوروزی
خفن 😘😘😘😘
chekida | چکیدا رضا بایسته
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم