خلاصه کتاب چهار میثاق

استفاده از خرد باستان برای رسیدن به آزادی فردی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا آیسان بقایی
خیلی خوب بود لپ کلامو گفتین و ممنون
chekida | چکیدا مهران دخداد
پیشنهاد میکنم حتما گوش بدید
chekida | چکیدا رضا بایسته
عالی
خلاصه کتاب چهار میثاق
خلاصه کتاب
چهار میثاق
استفاده از خرد باستان برای رسیدن به آزادی فردی دون میگل روئیز
۲۱ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا آیسان بقایی
خیلی خوب بود لپ کلامو گفتین و ممنون
chekida | چکیدا مهران دخداد
پیشنهاد میکنم حتما گوش بدید
chekida | چکیدا رضا بایسته
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم