خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب چهار میثاق

استفاده از خرد باستان برای رسیدن به آزادی فردی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا امین شهاب الدین
خلاصه خوبی بود.
chekida | چکیدا مهران دخداد
پیشنهاد میکنم حتما گوش بدید
خلاصه کتاب چهار میثاق
خلاصه کتاب
چهار میثاق
استفاده از خرد باستان برای رسیدن به آزادی فردی دون میگل روئیز
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا امین شهاب الدین
خلاصه خوبی بود.
chekida | چکیدا مهران دخداد
پیشنهاد میکنم حتما گوش بدید
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم