خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب تختخوابت را مرتب کن

چیزهایی کوچیکی که تغییرات بزرگی رو ایجاد می‌کنن
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا ariana pourmajidian
افرین
chekida | چکیدا ث م ن م ش ا ی
بد نبود
chekida | چکیدا عطیه زند
ِ👌
خلاصه کتاب تختخوابت را مرتب کن / ترجمه کتاب Make Your Bed / کتاب رخت خوابت را مرتب کن / کتاب انگیزشی
خلاصه کتاب
تختخوابت را مرتب کن
چیزهایی کوچیکی که تغییرات بزرگی رو ایجاد می‌کنن ویلیام مک ریون
۱۱ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا ariana pourmajidian
افرین
chekida | چکیدا ث م ن م ش ا ی
بد نبود
chekida | چکیدا عطیه زند
ِ👌
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم