خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر

آدم های مؤفق چه ویژگی‌های متمایزی نسبت‌به بقیه دارن؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا فرهاد اقمشه
عالی
chekida | چکیدا Hossein Mazinani
عالی
chekida | چکیدا سمیرا آرامش زاده
عالی بود
خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر / کتاب 7 عادت مردمان موثر / هفت عادت مردمان موثر خلاصه
خلاصه کتاب
هفت عادت مردمان موثر
آدم های مؤفق چه ویژگی‌های متمایزی نسبت‌به بقیه دارن؟ استفان کاوی
۳۰ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا فرهاد اقمشه
عالی
chekida | چکیدا Hossein Mazinani
عالی
chekida | چکیدا سمیرا آرامش زاده
عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم