خلاصه کتاب اوضاع خیلی خراب است

کتابی درباره‌ی تأثیر امید در زندگی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا mehdi mousavi
عالی هستید ،رفیق چرا که در دنیای امروز با سرعت بالای حرکت رو بجلو ، جای ناچیزی برای زیاده گویی و یا بیهوده گویی نیست و این حرکت خلاصه وار شما ، چنانچه رعایت انصاف بشود و حق مطالب کتب ادا شود . بسیار پسندیده است پس دعای خیر بدرقه راهتان . مت
chekida | چکیدا احمد محمدی
تمام کتاب یه طرف ، دقایق آخر یه طرف... چون به این نتیجه رسیدم که چرا باید برای رسیدن به یه نقطه ایی از زندگی، موجودی فعلی رو بد بدونم و امید داشته باشم این نقطه بد به اون نقطه خوب تبدیل میشه یه روزی 😅😅😅
chekida | چکیدا شهین وزین
روبرو شدن با واقعیت زندگی تشخیص راه درست. قیچی کردن گذشته ای که درسهاش مهمتر از ضربه هاش هست. استفاده از لحظه حال با ساده ترین روش ممکن، با قبول واقعیت و اینکه نمی توان چیزی را کنترل کرد.
خلاصه کتاب اوضاع خیلی خراب است / خلاصه کتاب همه چیز به فنا رفته / کتاب همه چیز به گا رفته / خلاصه کتاب های مارک منسن
خلاصه کتاب
اوضاع خیلی خراب است
کتابی درباره‌ی تأثیر امید در زندگی مارک منسن
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا mehdi mousavi
عالی هستید ،رفیق چرا که در دنیای امروز با سرعت بالای حرکت رو بجلو ، جای ناچیزی برای زیاده گویی و یا بیهوده گویی نیست و این حرکت خلاصه وار شما ، چنانچه رعایت انصاف بشود و حق مطالب کتب ادا شود . بسیار پسندیده است پس دعای خیر بدرقه راهتان . مت
chekida | چکیدا احمد محمدی
تمام کتاب یه طرف ، دقایق آخر یه طرف... چون به این نتیجه رسیدم که چرا باید برای رسیدن به یه نقطه ایی از زندگی، موجودی فعلی رو بد بدونم و امید داشته باشم این نقطه بد به اون نقطه خوب تبدیل میشه یه روزی 😅😅😅
chekida | چکیدا شهین وزین
روبرو شدن با واقعیت زندگی تشخیص راه درست. قیچی کردن گذشته ای که درسهاش مهمتر از ضربه هاش هست. استفاده از لحظه حال با ساده ترین روش ممکن، با قبول واقعیت و اینکه نمی توان چیزی را کنترل کرد.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم