خلاصه کتاب اوضاع خیلی خراب است

کتابی درباره‌ی تأثیر امید در زندگی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا علی فرهودی
جالب بود
chekida | چکیدا فرشته اخوان
عالی
chekida | چکیدا آسمان داودی
عالی بود
خلاصه کتاب اوضاع خیلی خراب است / خلاصه کتاب همه چیز به فنا رفته / کتاب همه چیز به گا رفته / خلاصه کتاب های مارک منسن
خلاصه کتاب
اوضاع خیلی خراب است
کتابی درباره‌ی تأثیر امید در زندگی مارک منسن
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا علی فرهودی
جالب بود
chekida | چکیدا فرشته اخوان
عالی
chekida | چکیدا آسمان داودی
عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم