خلاصه کتاب چرا تا به حال کسی به من این ها را نگفته بود؟

راهکارهایی برای حال بد و حال خوب
۲۹ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا بنیامین اله امانی
این کتاب تنفس عمیق مربعی رو بهت یاد میده که عمیقا میتونه تاثیر مفیدی در اعصاب و روانت داشته باشه،بنظرم همین تکنیک میتونه‌حال خوب مارو تامین و تضمین کنه حتما بخونید 🤘🌹
chekida | چکیدا سارا علی زاده
گفته های کتاب برای تقویت اعتماد به نفس و شجاعت عملی بود.
chekida | چکیدا معصومه دهقانی
صدای زیبایی دارند. اطلاعات زیاد نمیدیدا
خلاصه کتاب چرا تا به حال کسی به من اینها را نگفته بود
خلاصه کتاب
چرا تا به حال کسی به من این ها را نگفته بود؟
راهکارهایی برای حال بد و حال خوب جولی اسمیت
۲۹ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا بنیامین اله امانی
این کتاب تنفس عمیق مربعی رو بهت یاد میده که عمیقا میتونه تاثیر مفیدی در اعصاب و روانت داشته باشه،بنظرم همین تکنیک میتونه‌حال خوب مارو تامین و تضمین کنه حتما بخونید 🤘🌹
chekida | چکیدا سارا علی زاده
گفته های کتاب برای تقویت اعتماد به نفس و شجاعت عملی بود.
chekida | چکیدا معصومه دهقانی
صدای زیبایی دارند. اطلاعات زیاد نمیدیدا
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم