خلاصه کتاب طرز فکر

چقدر ذهنیت و نگرش در موفقیت آدم‌ها تاثیر داره؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا عبدالله نجم
عالی
chekida | چکیدا عبدالله نجم
عالی
chekida | چکیدا Najmeh Nasr
عالی بود
خلاصه کتاب طرز فکر کارول دوک / خلاصه کتاب ذهنیت / کتاب mindset / خلاصه کتاب نگرش
خلاصه کتاب
طرز فکر
چقدر ذهنیت و نگرش در موفقیت آدم‌ها تاثیر داره؟ کارول دوک
۲۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا عبدالله نجم
عالی
chekida | چکیدا عبدالله نجم
عالی
chekida | چکیدا Najmeh Nasr
عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم