خلاصه کتاب قدرت عادت ها

چراییِ تکرارِ بعضی رفتارها در کار و زندگی
۳۸ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا مهدی شهباز
خود کتاب خیلی بهتره ولی این هم خالی از لطف نبود وقتی عادت هات رو میشناسید مسئولیت عادت هاتون با شماست
chekida | چکیدا فاطمه خوش بیان
چه کتاب جالبی بود
chekida | چکیدا مریم چلبی
خیلی خوب بود
خلاصه کتاب قدرت عادت ها / قدرت عادات / راهنمای ترک عادت / چطور سیگار را ترک کنیم
خلاصه کتاب
قدرت عادت ها
چراییِ تکرارِ بعضی رفتارها در کار و زندگی چارلز دوهیگ
۳۸ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا مهدی شهباز
خود کتاب خیلی بهتره ولی این هم خالی از لطف نبود وقتی عادت هات رو میشناسید مسئولیت عادت هاتون با شماست
chekida | چکیدا فاطمه خوش بیان
چه کتاب جالبی بود
chekida | چکیدا مریم چلبی
خیلی خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم