خلاصه کتاب قدرت عادت ها

چراییِ تکرارِ بعضی رفتارها در کار و زندگی
۳۸ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا مهيار منافى
عالى
chekida | چکیدا مانی رضایی
خوب بود
chekida | چکیدا مریم چلبی
خیلی خوب بود
خلاصه کتاب قدرت عادت ها / قدرت عادات / راهنمای ترک عادت / چطور سیگار را ترک کنیم
خلاصه کتاب
قدرت عادت ها
چراییِ تکرارِ بعضی رفتارها در کار و زندگی چارلز دوهیگ
۳۸ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا مهيار منافى
عالى
chekida | چکیدا مانی رضایی
خوب بود
chekida | چکیدا مریم چلبی
خیلی خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم