خلاصه کتاب اخبار را دنبال نکنید

رسیدن به آرامش ذهنی در دوره‌ی هجمه‌های خبری
۳۰ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Naser Bageri
کتاب خوبی هست اما یه کتاب هم از فواید کتاب بخونم مقایسه میکنم و در زندگیم حتما اجراش میکنم...ممنون چکیدا
chekida | چکیدا کسری اصغرپور
عالی
chekida | چکیدا محمدحسین حسن زاده فیروزآبادی
عالی بود
خلاصه کتاب اخبار را دنبال نکنید / خلاصه کتاب پیگیر اخبار نباشید / کتاب دیگر اخبار نخوانید / اعتیاد به اخبار
خلاصه کتاب
اخبار را دنبال نکنید
رسیدن به آرامش ذهنی در دوره‌ی هجمه‌های خبری رولف دوبلی
۳۰ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Naser Bageri
کتاب خوبی هست اما یه کتاب هم از فواید کتاب بخونم مقایسه میکنم و در زندگیم حتما اجراش میکنم...ممنون چکیدا
chekida | چکیدا کسری اصغرپور
عالی
chekida | چکیدا محمدحسین حسن زاده فیروزآبادی
عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم