خلاصه کتاب اخبار را دنبال نکنید

رسیدن به آرامش ذهنی در دوره‌ی هجمه‌های خبری
۳۰ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا سید مجتبی پیموده
من این راه رو رفتم. ینی برای مدت سه سال هیچ خبرگزاری ، تلوزیون یا ماهواره و حتی اینستاگرام رو پیگیری نکردم و اخبار رو گاهی از دوستانم شنیدم و خیلی خوب توی این مدت تونستم به لحاظ مالی و ارتباط با خانواده ام موفق بشم.حتما کتابو بخونید
chekida | چکیدا Naser Bageri
کتاب خوبی هست اما یه کتاب هم از فواید کتاب بخونم مقایسه میکنم و در زندگیم حتما اجراش میکنم...ممنون چکیدا
chekida | چکیدا میترا هاشمی
به نظرم بسیار درست بود . عادت به اخبار ما را از کارهای مهمتر دور میکنه.
خلاصه کتاب اخبار را دنبال نکنید / خلاصه کتاب پیگیر اخبار نباشید / کتاب دیگر اخبار نخوانید / اعتیاد به اخبار
خلاصه کتاب
اخبار را دنبال نکنید
رسیدن به آرامش ذهنی در دوره‌ی هجمه‌های خبری رولف دوبلی
۳۰ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا سید مجتبی پیموده
من این راه رو رفتم. ینی برای مدت سه سال هیچ خبرگزاری ، تلوزیون یا ماهواره و حتی اینستاگرام رو پیگیری نکردم و اخبار رو گاهی از دوستانم شنیدم و خیلی خوب توی این مدت تونستم به لحاظ مالی و ارتباط با خانواده ام موفق بشم.حتما کتابو بخونید
chekida | چکیدا Naser Bageri
کتاب خوبی هست اما یه کتاب هم از فواید کتاب بخونم مقایسه میکنم و در زندگیم حتما اجراش میکنم...ممنون چکیدا
chekida | چکیدا میترا هاشمی
به نظرم بسیار درست بود . عادت به اخبار ما را از کارهای مهمتر دور میکنه.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم