خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب اخبار را دنبال نکنید

رسیدن به آرامش ذهنی در دوره‌ی هجمه‌های خبری
۳۰ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Naser Bageri
کتاب خوبی هست اما یه کتاب هم از فواید کتاب بخونم مقایسه میکنم و در زندگیم حتما اجراش میکنم...ممنون چکیدا
خلاصه کتاب اخبار را دنبال نکنید / خلاصه کتاب پیگیر اخبار نباشید / کتاب دیگر اخبار نخوانید / اعتیاد به اخبار
خلاصه کتاب
اخبار را دنبال نکنید
رسیدن به آرامش ذهنی در دوره‌ی هجمه‌های خبری رولف دوبلی
۳۰ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Naser Bageri
کتاب خوبی هست اما یه کتاب هم از فواید کتاب بخونم مقایسه میکنم و در زندگیم حتما اجراش میکنم...ممنون چکیدا
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم