خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب ذهن درستکار

چطور عقاید اخلاقی متفاوت رو راحت‌تر بشنویم؟
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب ذهن درستکار / تحلیل کتاب ذهن درستکار
خلاصه کتاب ذهن درستکار / تحلیل کتاب ذهن درستکار
خلاصه کتاب
ذهن درستکار
چطور عقاید اخلاقی متفاوت رو راحت‌تر بشنویم؟ جاناتان هایت
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم