خلاصه کتاب ذهن درستکار

چطور عقاید اخلاقی متفاوت رو راحت‌تر بشنویم؟
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب ذهن درستکار / تحلیل کتاب ذهن درستکار
خلاصه کتاب ذهن درستکار / تحلیل کتاب ذهن درستکار
خلاصه کتاب
ذهن درستکار
چطور عقاید اخلاقی متفاوت رو راحت‌تر بشنویم؟ جاناتان هایت
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم